top of page

Yarışma Şartnamesi

1. Genel Haklar 

1.1 Katılımcı Türkiye Mobil Fotoğraf Yarışması’na (Turkey Mobile Photo Awards, TMPA, bundan sonra "Yarışma" olarak adlandırılacaktır) 5 (beş) maddeden oluşan bağlayıcı koşulları kabul eder.

1.2 FF Creative Space Medya ve Tasarım Limited Şirketi (Üsküdar V.D - Vergi No: 3851912750) Türkiye Mobil Fotoğraf Yarışması (Turkey Mobile Photo Awards, TMPA) organizasyonunu üstlenmiştir ve ekibi tüm süreçleri yönetmektedir (bundan sonra "Yönetici" olarak adlandırılacaktır).

1.3 Yarışma sonucunda büyük ödül sahibi, kategori 1.’leri 2.’leri ve 3.’leri ve mansiyon ödülü sahipleri sergilenmeye hak kazanır.

1.4 Yarışma, yarışma organizasyonunda yer alan şu kişilere açık değildir: danışma kurulu üyeleri, juri üyeleri ve Yönetici çalışanları ile bu kişilerin birinci derece yakınları.

1.5 Yarışma başvuruları elektronik ortamda www.tmpawards.com üzerinden ‘Picter’ üzerinden kabul edilir. 

1.6 Taraflar, bu sözleşmede bahsedilen hakları ve bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve sorumluluklarını gerçek veya tüzel üçüncü kişilere devretme yetkisine sahip değildirler.

 

2. Katılım Ücretleri

2.1 Yarışma başvurusu katılım ücreti ulusal (Türkiye) ve uluslararası (Türkiye dışı) katılımcıya göre değişir. 

2.2 Katılımcı Yönetici tarafından belirlenmiş fotoğraf yükleme kredilerinden herhangi birini seçer, seçtiği fotoğraf yükleme kredisi kadar veya daha az yükleme yapar. 

2.3 Katılımcı dilediği kadar fotoğraf ile Yarışmaya katılabilir.

2.4 Katılımcılar için 1 fotoğraf ile katılım 40 TL, 2 fotoğraf ile katılım 60 TL, 3 fotoğraf ile katılım 80 TL, 6 fotoğraf ile katılım 120 TL, 12 fotoğraf ile katılım 180 TL’dir.

2.5 Katılımcı ödeme gerçekleştikten sonra herhangi bir iade talep edemez. Yönetici ve Yarışma  herhangi bir hasarlı veya kayıp başvurudan sorumlu değildir.

2.6 Yönetici yarışma sürecinde gerekli ve uygun gördüğü durumlarda katılım ücretlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

3. Katılım Koşulları ve Başvuru Kriterleri

3.1 Yarışma’nın tüm başvuruları  elektronik ortamda ve doğrudan www.tmpawards.com web sitesinden TMPA partneri ‘Picter’ aracılığıyla yapılır.

3.2 Başvurular dünya çapında akıllı telefon kullanan tüm fotoğrafçılara açıktır. Fotoğraflar herhangi bir telefon veya tablet ile çekilmiş olmalıdır. Katılımcılar başvuru esnasında yükleme yapmak istedikleri fotoğrafların hangi telefon/tablet markası ve modeli ile çekildiğini belirtmekle yükümlüdür. Yarışmaya herhangi bir akıllı telefon/tablet ile katılım sağlamadığı tespit edilen katılımcılar Yarışma’dan diskalifiye edilir. 

3.3 Fotoğraflar masaüstü görüntü işleme uygulamalarında değiştirilip yüklenemez. Akıllı telefonlardaki mağazalardan indirilebilen fotoğraf uygulamaları (görüntü işleme programları hariç) kullanılabilir.

3.4 Fotoğraflar orijinal boyutunda olmalıdır. Yükseklik veya genişlik olarak 1000 pikselden küçük olmamalıdır.

3.5 Katılımcılar için kategori vs farketmeksizin göndereceği fotoğraf sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

3.6 Kazanan katılımcılar yarışmanın sonuçlanmasının ardından çalışmalarının orijinalini usulüne uygun olarak sunmakla yükümlüdür. Gönderilen dosyalarda tüm EXIF verileri bozulmadan korunmalıdır. EXIF verileri değiştirilir, bozulur veya eksik olarak işaretlenirse fotoğraf Yarışma’dan diskalifiye edilir. 

3.7 Katılımcılar diğer yarışmalarda ödül kazanan fotoğrafları veya devam eden diğer yarışmalarda sunulan fotoğrafları ile Yarışma’ya katılabilirler.

3.8 Fotoğrafların çekildiği zaman veya tarihe dair bir sınırlama yoktur. 

3.9 Tüm girişler, katılımcının orijinal çalışması olmalı ve üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemelidir. Katılımcı, giriş yapılan tüm fotoğrafların tek telif hakkı sahibi olmalı ve girişlerde yer alan kişilerin iznini (ya da 16 yaşın altındaki çocuklar için velilerinin/vasilerinin iznini) almış olmalıdır. Yarışma ve Yönetici, Görseller’de yer alan kişilerle ilgili gizlilik ve veri koruma endişelerinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıktan sorumlu tutulamaz. Bu konuda tüm yükümlülük katılımcıya aittir.

3.10 Yarışma başvurusu ve/veya bu koşullara ilişkin tüm soru ve iletişimler yalnızca info@tmpawards.com adresi aracılığıyla yapılır.

3.11 Yarışma’ya başvuru yapan katılımcılar, bu katılımlarının kendilerine Yarışma dahilinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Katılımcılar, Yönetici tarafından önceden yazılı izin verilmedikçe, Yarışma ile ilgili herhangi bir isim, logo veya diğer fikri mülkiyet öğesini kullanmamayı veya Yönetici hakkında herhangi bir kamuya açık beyanda bulunmamayı taahhüt ederler.

3.12 Yönetici, katılımcının başvuru sırasında bu koşulları okuduğuna dair sorumluluğun tamamen katılımcıya ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya katılım, mevcut hüküm ve koşulların açık bir şekilde kabul edildiği anlamına gelir.

3.13 Yönetici, herhangi bir aşamada ve herhangi bir sebep ile herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını korur. Bu nedenler, fikri mülkiyet hırsızlığı, nezaket kurallarına uymama, kötü niyetli kullanım, dürüst olmayan temsil ve geçerli kural ve düzenlemelere uymama gibi durumları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 

3.14 Yarışmadan diskalifiye edilen katılımcı herhangi bir ödül veya tazminat alma hakkına sahip değildir, teklif dahi edilemez.

3.15 Yarışmayla ilgili tüm konularda Yönetici'nin kararı nihaidir ve hiçbir katılımcı veya ilgili taraf ile müzakere yapılmaz.

3.16 Yönetici, uygun ve gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir kural ihlalinden feragat etme hakkını saklı tutar.

3.17 Tüm katılımcılar, Yarışma'ya katılarak, Yönetici'nin itibarına ve ticari kimliğine zarar vermemeyi ve yarışma ile ilgili tüm konularda en yüksek davranış standartlarını sürdürmeyi kabul ederler. Yarışma sırasında sergilenen davranışlar; Yönetici'nin, diğer başvuru sahiplerinin, ortakların, danışmanların, hayır kurumlarının, destekçi ve sponsorların yanı sıra tüm ilişkili tarafların itibarına ve ticari kimliğine zarar verme potansiyeline sahip olduğu takdirde, katılımcının Yarışma'dan diskalifiye edilmesine, ömür boyu yasaklanmasına ve ihlalin büyüklüğüne bağlı olarak yasal yolların izlenmesine yol açabilir.

3.18 Kimlik doğrulaması yapılamayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular, herhangi bir zamanda Yönetici tarafından Yarışma dışı bırakılabilir.

3.19 Yarışma’ya katılmak için katılımcılardan kişisel bilgilerini ve katılımcıları ayırt edebilmek ve onlarla iletişim kurabilmek için gerekli diğer tüm bilgileri vermeleri istenir. TMPA, başvuru sürecini yönetmek için Picter'ı kullanır. Kişisel veriler, gizlilik beyanları doğrultusunda hesabın var olduğu süre boyunca saklanır.

3.20 TMPA topluluğuna veya haber bültenine üye olmak gibi amaçlarla TMPA web sitesine kaydolurken, TMPA kişisel bilgilerin gönderilmesini ister. TMPA haber bülteni aboneliği, e-postadaki 'abonelikten çık' bağlantısına tıklanarak herhangi bir zamanda geri çekilebilir. TMPA, kişisel verilerinizi, kişisel verileri daha uzun süre saklamak için herhangi bir yasal zorunluluk olması durumu hariç, yukarıda belirtilen veri toplama amaçları için gerekenden daha uzun süre saklamaz.

3.21 Katılımcı Yapay Zeka kategorisinde akıllı telefon/tablet ile çektiği fotoğrafı herhangi bir yapay zeka programı ile yeniden ürettirecektir. Katılımcı yapay zeka programı ile ürettiği çalışmaların orijinalini Yöneticinin talep etmesi halinde sunmak ve ispat etmekle yükümlüdür. Katılımcı Yapay Zeka kategorisinde herhangi bir yapay zeka uygulamasını kullanabilir. Yapay zeka programlarının kendi veri tabanlarının oluşturulması ve yapay zekanın eğitilmesi süreciyle ilgili  üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesinden doğabilecek telif hakkı uyuşmazlıklarından TMPA sorumlu değildir. Yapay zeka programlarının kullanım koşullarına uyulmasını sağlamak katılımcının sorumluluğundadır.

 

4. Görüntü Hakları

4.1 Yarışmaya yapılan tüm başvurular, başvuru sahiplerinin mülkiyeti ve sorumluluğundadır. Başvurulan görüntülerin, üçüncü şahısların telif ve mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, başvuru sahibinin tüm başvuruları geçersiz hale gelecektir. Herhangi bir ihlal veya telif hakkı ihlali nedeniyle oluşacak maddi yaptırım durumunda, Yönetici bu başvurudan sorumlu tutulmayacaktır.

4.2 Telif hakları, başvuru sahibine aittir.

4.3 Telif hakkı sahipleri, başvuruda sundukları eserlerin kendi isimleriyle tüm platformlarda belirtilir.

4.4 Yarışma tarafından kullanılan herhangi bir fotoğraf, fotoğrafçının kredi bilgisini taşıyacaktır.  Katılımcı, Yarışma'ya katılmakla, Yönetici'ye fotoğrafları süresiz olarak çoğaltma, yayınlama ve sergileme amacıyla münhasır olmayan ve geri alınamaz bir lisans hakkı vermeyi taahhüt eder. Görüntülerin söz konusu kullanımı, Yarışma sponsorları yayınları dahil olmak üzere herhangi bir Yarışma medyasını kapsar. Tüm katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri fotoğrafların Yarışma tarafından basılı ve sosyal medya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli medya platformlarında pazarlama, ticari ve tanıtım çalışmaları için kullanılabileceğini kabul eder ve onaylar. Buna, söz konusu görüntülerin yarışmayla doğrudan ilişkili sponsor destekli sergilerde yüksek çözünürlüklü bir formatta sınırsız olarak çoğaltılması da dahildir. Katılımcı Yarışmaya ilişkin tanıtımlara katılmayı ve yarışma ile ilgili reklam ve tanıtım amacıyla adının ve görüntülerin kullanılmasını kabul eder ve buna karşılık ek tazminat talep etmez. Yönetici, yarışma kapsamında yaptığı anlaşmalara dayanarak fotoğrafları marka işbirlikleri dahilinde de kullanma hakkına sahiptir.

4.5 Katılımcılar, fotoğrafların orijinal olduğunu ve fotoğraflara ait haklara sahip olduklarını, fotoğrafların herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmediğini, fotoğrafların yanıltıcı veya aldatıcı bir izlenim sunmadığını ve fotoğraflar hakkında sundukları bilgilerin  doğru olduğunu garanti eder.

4.6 Yarışma ödülleri kazananları ve katılımcılardan herhangi birini tanıtmak için resimleri sosyal medya, web sitelerinde (resmi profillerimizde) görüntüleme hakkına sahiptir. 

4.7 Yarışma ve Yönetici medya ortakları görüntülerin  üçüncü kişiler tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı kullanımından herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve sorumlu değildir.

4.8 Yönetici, Yarışma kapsamında pazarlama ve iletişim çalışmaları da dahil olmak üzere ilgili ihtiyaçlar için uygun görülmesi durumunda, telif hakkı sahibi katılımcının kendi web sitesindeki telif sahipliği metnine/fotoğraflarına hotlink ya da web bağlantısı verir. Bu bağlantılar başvuru sırasında gönderilenlerle aynı olmalıdır ve bunların güncel olma sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Yönetici’nin bilgileri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.9 Yarışma ile ilgili tanıtım afişlerinin, posterlerin, broşürlerin ve kılavuzların basımı için telif hakkıyla korunan materyallerin Yönetici'ye teslim edilmesi gibi yan tanıtımlar da bu sözleşme kapsamında kabul edilir.

4.10 Telif hakkı sahibi, jürilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla telifli materyali (resim dosyalarını ve altyazıları) Yönetici’ye gönderme izni verir.

4.11 Yönetici, telif hakkı sahibinin izni olmadan ve telif hakkı sahibi kredileri belirtilmeksizin eserin kamusal alanda  üçüncü kişilerce görüntülenmesinden sorumlu değildir.

 

5. Değerlendirme Süreci ve Ödüller 

5.1 Başvuruların tamamlanmasının ardından ilk turda ön eleme, Yönetici tarafından oluşturulan bir komite tarafından gerçekleştirilir. Yönetici komiteyi açıklama yükümlülüğünde değildir. İkinci turda ise değerlendirmeyi, bağımsız, yetkin ve objektif üyelerden oluşan bir jüri gerçekleştirir. Jüri üyeleri Yönetici tarafından seçilir, görevlendirilir, websitesi ve sosyal medya hesaplarında ilan edilir. Jüri üyeleri, ön eleme sonucunda ikinci tura kalan fotoğrafları kategori kategori değerlendirir. Kategori kazananları, en yüksek juri görüntü puanına dayalı olarak seçilir. Yönetici kendi insiyatifine bağlı olarak yarışma sürecinde ilan ettiği jüri üyelerinde ekleme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.2 Her kategori içinde en yüksek juri görüntü puanına sahip olan katılımcı, kategori kazananı olarak ilan edilir. Her bir kategori kazananı 500 $ ödül alır. Ayrıca Kategori 1.si Yarışma Altın Rozet’i, 2.si Yarışma Gümüş Rozeti ve 3.sü Bronz Rozeti ile ödüllendirilir. Rozetler kategori kazananlarına Yönetici tarafından elektronik olarak teslim edilir.

5.3 İkinci tur sonunda kategoriye bakılmaksızın tüm katılımlar arasında en yüksek  juri görüntü puanına sahip olan katılımcı Yılın Fotoğrafçısı olarak ilan edilir. Yılın Fotoğrafçısı ödülüne sahip olan katılımcı 2500 $ ödül alır. Ayrıca Yılın Fotoğrafçısı Yarışma Yılın Fotoğrafçısı rozeti ile de ödüllendirilir. Rozet Yönetici tarafından elektronik olarak teslim edilir.

5.4 Yönetici, Yarışma süresince herhangi bir sebep dolayısıyla fotoğrafları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bu sebepler, açık veya uygunsuz görüntüler, etik ihlaller, fikri mülkiyet ihlali, yanlış formatlar ve katılımcının Yarışma ile ilgili davranışları da dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli nedenleri içerebilir.

5.5 Türkiye içinde yapılacak ödül gönderimlerinin masrafları Yarışma/Yönetici tarafından karşılanır.Yurtdışındaki bir banka hesabına yapılacak ödeme durumunda, tüm masraflar (vergiler, stopajlar ve diğer öngörülemeyen ek masraflar), ödül gönderiminden önce düşülerek gerçekleştirilir.

5.6 Jüri üyeleri, Yarışma ve Yönetici ile işbirlikleri süresince geçerli bir gizlilik anlaşmasına bağlıdır. Bu anlaşma gereği, herhangi bir kişiyle (katılımcılar, sponsorlar, basın veya medya temsilcileri dahil) ilgili bilgileri ifşa etmek yasaktır. 

footerson.jpg
bottom of page